Važni brojevi

Sportski ribolov

Športsko ribolovno društvo Ozalj

Adresa:
Trška cesta bb

Mobitel:
+385 (0) 91 5424 858

Web:
http://www.srd-ozalj.hr/

Lovačka društva

Web:
http://www.lskz.hr/o-nama/clanice-saveza/ozalj.html

Fazan

Ozalj
Telefon: +385 (0) 47 731 084
Mobitel: +385 (0) 98 1620 722

Kuna

Vivodina
Telefon: +385 (0) 731 351
Mobitel: +385 (0) 98 824 720

Jazavac

Jaškovo/Svetičko Hrašće
Mobitel: +385 (0) 98 369 943

Zec

Vrhovac
Mobitel: +385 (0) 98 9211 662

Lisica

Radatović
http://www.mojzumberak.com/zumberak.php?id=157

Muzej

Zavičajni muzej Ozalj u Starom gradu Ozlju

Telefon: +385 (0) 47 732 271

Etno park Ozalj

Telefon: +385 (0) 47 732 271

Ljekarne

Perašin

Kurilovac 8b
Telefon: +385 (0) 47 732-233

Kosanović i Penic

Trg braće Radića 3
Telefon: +385 (0) 47 732 127

Banke i mjenjačnice

Karlovačka banka d.d.

Trg braće Radića 2
Telefon: +385 (0) 47 731 188

Servisi

Služba pomoći na cesti HAK

Hrvatski autoklub
Telefon: +385 (0) 987

Vučna služba

Auto Blažina

Ozalj, Karlovačka cesta 64
Telefon: +385 (0) 47 731 191
Mobitel: +385 (0) 47 91 7822 280

Obrt Grgić

Ozalj
Mobitel: +385 (0) 47 98 1609 313

Automehaničari

Auto servis Grgić

Ozalj
Mobitel: +385 (0) 98 1609 313

Tavers – CITROEN servis

Ozalj, Karlovačka cesta 64
Telefon: +385 (0) 47 600 400
Mobitel: +385 (0) 91 4006 009  

Auto Valić

Levkušje 28
Telefon: +385 (0) 47 651 434

Servis Šoštar

Slapno 41
Telefon: +385 (0) 47 732 081

TIP-TOP – Marijan Ramušćak

Cerje Vivodinsko 14a
Telefon: +385 (0) 47 732 261

Autoelektričar

Autoelektrocentar – Janko Cvitković

Jaškovo 53d
Telefon: +385 (0) 47 752 225

Benzinske postaje

PETROL

Ozalj, Kurilovac 11
Telefon: +385 (0) 47 732 444     

OMV

Ozalj, Karlovačka cesta 188
Telefon: +385 (0) 47 731 755

Uprava

Grad Ozalj,
Kurilovac 1

Telefon:
+385 (0) 47 731 400

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji,
Ispostava Ozalj,
Kurilovac 1

Telefon:
+385 (0) 47 731  229

Ured za katastar i Gruntovna,
Zrinskih i Frankopana 15

Telefon:
+385 (0) 47 731  183

Pozivni broj za Ozalj:
+385 (0) 47

Hitna pomoć, policija, vatrogasci:
112

Telefon policije:
+385 (0) 47 731 024