Znamenite ličnosti

Na ozaljskom području živjeli su i stvarali doista znameniti ljudi.

Svakako najpoznatiji su članovi obitelji Frankopana i Zrinskih kojima je Stari grad Ozalj bio dom u kojem su živjeli. Obje obitelji pripadale su visokom hrvatskom plemstvu i stoljećima su promicali hrvatsku kulturu. Neosporan je i značaj koji su ove dvije obitelji ostvarile u hrvatskoj povijesti, obrani nacionalnog teritorija, kulturi, graditeljstvu i gospodarstvu.
U 17. stoljeću s još nekolicinom književnika promišljali su hrvatski kulturni prostor, te su u hrvatskoj književnosti poznati kao pisci Ozaljskog književnog kruga. Pisali su tzv. "hibridnim" tronarječnim jezikom s pomiješanim kajkavskim, čakavskim i štokavskim elementima. Riječ je o nastojanju da se stvori jezik u kojem bi postojali udjeli svih triju hrvatskih narječja radi što bolje razumljivosti na što širem području. Književni i jezično-standardizacijski rad ozaljskog kruga nasilno je prekinut slomom zrinsko - frankopanskog otpora 1671. g. ali možemo samo zamisliti što bi za naš kraj značilo da je tijek povijesti bio drugačiji! A. G. Matoš u časopisu «Jubilej», u izdanju Hrvatske slobode 15.6.1910. napisao je: « Slaveći posljednjeg Zrinskog i posljednjeg Frankopana, ne slavimo u njima samo najdivnije predstavnike onoga doba u našem narodu, nego ih slavimo kao rijetke ljude, koji se ne rodiše za stotinu, nego za stotine godina prerano»