Ozalj sa srcem

08.01.2016 \ 09:24 \ 2 yrs

U putnom časopisu CROATIA, naše najpoznatije i najpopularnije avio kompanije tekstom i slikom predstavljena je ljepota, kulturna i povijesna baština Ozlja.

Više…   

(od 63 do 73 str.)

Uživajte!