Predstavljanje destinacije "Zeleno srce Hrvatske" u Grazu

21.10.2014 \ 13:34 \ 4 yrs

U sklopu pilot projekta Hrvatske turističke zajednice "Hrvatska 365"kojemu je cilj produženje predsezone i posezone destinacija "Zeleno srce Hrvatske" predstavljena je 20 – og listopada na sajmu u Grazu.

Održana je prezentacija pod nazivom „Kroatien 365“ gdje se kasnije mogao čuti dobar odjek prisutnih slušača.  

Dašak povijesti i kulture prenijele su kostimirane povijesne ličnosti Katarina Zrinski, Petar Zrinski i Slava Raškaj.