Osnivačka skupština TZ Grada Ozlja

30.12.2014 \ 09:58 \ 4 yrs

Dana 29. prosinca održana je Osnivačka Skupština TZ Grada Ozlja u Uredu gradonačelnice.

Na dnevnom redu su se našli izbor radnih tijela Skupštine, izbor članova Turističkog vijeća TZ Grada Ozlja, izbor članova Nadzornog odbora, izbor predstavnika TZ Grada Ozlja, donošenje Plana rada za 2015. godinu, predstavljanje projekta HTZ-a "Hrvatska 365" i destinacije "Zeleno srce Hrvatske" te izrada kalendara za događanja u 2015. godini.